Το Εργαστηριο μας

Το Εργαστήριο μας

Το εργαστήριο της εταιρείας βρίσκεται σε ιδιόκτητες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις στην θέση Λάμαρη του Δήμου Πέτα Άρτας Οι εγκαταστάσεις είναι εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και τηρούν τους κανόνες ορθής υγιεινής και αποθηκευτικής πρακτικής.

Το εργαστήριο μας, με το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό που διαθέτει, παράγει περισσότερα από 30 διαφορετικά προϊόντα, χρησιμοποιώντας αγνές πρώτες ύλες, βασιζόμενα στις ίδιες συνταγές και με τις ίδιες παραδοσιακές μεθόδους παρασκευής, που εφαρμόζονται εδώ και 40 χρόνια.

Προϊόντα όπως η μπουγάτσα που παράγεται χειροποίητα με φύλλο αέρος, στην κυριολεξία, αποδεικνύουν περίτρανα την διατήρηση του παραδοσιακού τρόπου παρασκευής, προσαρμοσμένη πάντα στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Για όλα τα προϊόντα που παράγει η εταιρεία, πραγματοποιεί οργανοληπτικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, και η επεξεργασία τους γίνεται σε αυστηρά υγειονομικές συνθήκες, όπου ελέγχονται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Ο εξοπλισμός παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων μας είναι σε άριστη τεχνολογική κατάσταση και τηρείται σε όλα τα στάδια η αλυσίδα ψύξης για τα νωπά προιόντα. Οι διεργασίες παραλαβής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής ακολουθούν Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ποιότητας και το προσωπικό του εργαστηρίου εκπαιδεύεται σε συχνά χρονικά διαστήματα.

Το εργαστήριο διαχειρίζεται δια μέσω της εφαρμογής συστήματος αυτοελέγχου HACCP, την παρουσία αλλεργιογόνων συστατικών στα τρόφιμα και ενημερώνει τους καταναλωτές για πιθανή εμφάνιση ορισμένων συστατικών στα προϊόντα.

Video απο την παραγωγή

...coming soon